X

Запит на послугу

Для запиту введіть Ваші дані

 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн курс «Технології діджиталізації сучасної освіти»

У навчальному курсі розглянуто можливості розвитку цифрового інтелекту учителя і учня з використанням інформаційно-цифрових практик і технологій в освітньому процесі. Узагальнено досвід реалізації найефективніших цифрових технологій і методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу.  Запропоновано самостійні опрацювання для закріплення знань. Розглянуто можливості використання різних інтерактивних додатків та ресурсів для використання на уроках або під час підготовки до занять.

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Мета курсу: мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементувати набуті знання до навчального процесу. 

Курс орієнтований: 

 1. Надати вчителям теоретичні та практичні знання та навички, необхідні для безпечної навігації в цифровому середовищі, розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєво-професійну діяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання;
 2. Формувати та вдосконалювати навички використання інформаційних технологій вчителями задля забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;
 3. Розвинути готовність педагогічних та науково-педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності.

Удосконалити у педагогів навички системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі.

 • Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; цифрова компетентність.

Компетенції: 

Загальні компетенції: цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; інформаційно-комунікаційна компетентність; компететності у галузі техніки і технологій; 

Професійні компетенції: інформаційно-цифрова компетентність; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; здатність ефективно використовувати наявні та створювати ( за потреби ) нові електронні ( цифрові ) освітні ресурси; здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі; здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання та розвитку учнів; здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Форма навчання: дистанційна

Вид підвищення кваліфікації: вебінари ( навчання за програмою підвищення кваліфікації )

Тривалість: 3 місяці (10 тижнів онлайн-занять + 2 тижні на виконання практичних робіт ) 

60 год/2 кредиту ЄКТС 

(48 год / 1,6 кредиту ЄКТС онлайн зустрічей + 12 год/0,4 кредиту ЄКТС С/О)

Кількість модулів: 4 модулі

Кількість зустрічей: 20 ефірів

Кількість учасників: 500 осіб

Програма: https://drive.google.com/file/d/1Y41LqTj53gjKYPFzjBSDy6mSJsZuzedT/view?usp=sharing 

Цільова аудиторія курсу:

 1. Менеджери освіти будь-якого рівня (директори, заступники директорів, методисти).
 2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної освіти,  загальної середньої освіти, професійної\професійно-технічної освіти. 
 3. Учителі-предметники, репетитори, студенти педагогічних ВНЗ.
 4. Вихователі ЗДО. 
 5. Вчителі ЗЗСО.
 6. Викладачі ЗВО.
 7. Методисти закладів освіти.
 8. Педагогічні працівники альтернативних шкіл та приватних закладів.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Реєстрація: https://forms.gle/qrmnRXJpLed5FUeW8 

Маєте пропозицію?

Напишіть нам!